1 Wielopoziomowa Chroberska Drużyna Harcerska zdobyła Srebrną Odznakę Chorągwianą „Jodła”. Jest to wyraz aktywności chroberskich harcerzy na różnych płaszczyznach działalności społecznej, a także wychowawczej.

Wśród zadań, które musiała zrealizować chroberska drużyna było zapoznanie jej członków z regionem w którym mieszkają; historią, zabytkami, a także stanem dzisiejszym.

Gratulujemy!

Autor: rex, chroberz.info

grafika jodły