Anna Steckiewicz z Chrobrza została podczas Zjazdu Zwyczajnego Hufca została wybrana na nową komendantkę pińczowskiej komendy ZHP.

Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła 44 lata temu. Mimo, że przez 30 lat nie działała czynnie, to – jak twierdzi – harcerką pozostaje się na całe życie. Przez ostatnie dwa lata uczyła także w miejscowej szkole podstawowej, gdzie natychmiast reaktywowała harcerstwo.

Przypomnijmy, że tradycje harcerstwa w Chrobrzu sięgają okresu międzywojennego, kiedy to na przełomie lat 20tych i 30-tych Ludwik Śliwiński, uczeń pińczowskiego gimnazjum (matura 1932/33), syn sekretarza gminy Chroberz, założył drużynę harcerską w naszej miejscowości.

Pani Annie gratulujemy!

Autor: pb, chroberz.info