Jubileusz 20-lecia świętują panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich i z zespołu „Złocowianki" z miejscowości Złota.

Koło Gospodyń Wiejskich oficjalnie powstało w 2000 roku, chociaż panie udzielały się już rok wcześniej podczas dożynek. Wraz z kołem powstał ludowy zespół „Złocowianki". Paniami od początku opiekował się Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Złotej.

Założycielką koła, jak i zespołu, była Henryka Kozera. Pełniła funkcję przewodniczącej. Kierownikiem zespołu do 2015 roku była Gabriela Kłap. Obecnie zespołem kieruje Barbara Górniak.

Jolanta Piwowarska działa w kole od 20 lat. Jak mówi historia ich działalności jest bardzo długa.

- Początkowo przygrywał nam Wiesław Celuch na akordeonie, następnie znany z ludowej muzyki Adam Kocerba wraz nieżyjącym już skrzypkiem, nestorem Ponidzia - Stanisławem Muchą. Obecnie śpiewamy na podkładach - dodaje.

Autor: Marta Gajda, Radio Kielce

złocowianki