Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. W tym roku wypadł on  2 - go września. Tego dnia uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. Zgromadzonych na apelu uczniów, nauczycieli i rodziców powitała nowa Dyrektor SP Chroberz – Renata Magdziarz. Ale zanim omówiła organizację pracy szkoły na najbliższy rok, Monika Doroz w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Gabrieli Kłap za pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez prawie 15 lat.  Podziękowania złożyli również przedstawiciele poszczególnych klas, Rada Rodziców oraz przedstawiciel oddziału ZNP w Złotej.

Następnie głos zabrała Dyrektor - Renata Magdziarz, która omówiła organizację roku szkolnego 2019/2020. Przedstawiła również wychowawców poszczególnych klas. Przypomniała także, że 1 września to data  wybuchu II wojny światowej. W tym roku jest to 80 rocznica, więc tym bardziej o niej nie można było zapomnieć. Nasza szkoła przyłączyła  się do  akcji  „Przerwany marsz…” organizowanej  przez  Kuratorium Oświaty w Kielcach. Polegała ona na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Przez zgromadzonych na apelu został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”, aby w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność dla żywego pomnika historii.

Dyrektor, która złożyła uczniom życzenia w formie wierszyka: „Chcę Wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka. Żeby było tyle piątek ile pszczół na polnych kwiatkach. Żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze. Żeby w szkole było milej,  niż nad rzeką, niż nad morzem. Długopisy, wieczne pióra niechaj piszą mądrze, ładnie.  I niech skrzypią tak jak żuraw, kiedy błąd się gdzieś zakradnie.”   

Nauczycielom życzyła, aby ich zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego, uznania i wdzięczności społecznej.  Rodzicom spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.  Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Źródło: SP Chroberz

SP Chroberz