Z ostatniej chwili! Strażacy m.in. z OSP Chroberz i OSP Złota biorą udział w akcji gaszenia pożaru stodoły w miejscowości Miernów. Nadpalona konstrukcja została rozebrana przez strażaków.

/w, chroberz.info/