OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z SIEDZIBĄ W ZŁOTEJ, w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dn. 9 lipca 2019 r. Na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Okręgowa Komisja Wyborcza niniejszym zawiadamia obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania wyznaczonego na dzień 28 lipca 2019 r. w okręgu wyborczym nr 68 w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Przyczyną braku przeprowadzania głosowania jest zarejestrowanie w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów wybieranych w tym okręgu wyborczym. W rezultacie Komisja Okręgowa stwierdza, że w okręgu wyborczym nr 68 członkami Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie Pińczów zostali: Barbara Teresa Najberek z Chrobrza oraz Lucjan Kazimierz Adamczyk z Miernowa.