Fala alarmów bombowych nie ominęła Chrobrza. Do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu wpłynął mail z pogróżkami o podłożeniu bomby. Powiadomione zostały odpowiednie służby.

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o podejmowanych przez osobę lub osoby działaniach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminów maturalnych – przekazała Centralna Komisja Egzaminacyjna w piśmie, skierowanym do dyrektorów szkół.

Autor: rex, chroberz.info

Znalezione obrazy dla zapytania technikum budynek chroberz.info