Radni gminy Złota podjęli decyzję w sprawie dwóch szkół w Miernowie i w Chrobrzu. Na razie nie zostaną przekazane w ręce osoby fizycznej lub stowarzyszenia. Co teraz się stanie z placówkami?

Ostatnie dni upłynęły w gminie Złota na organizacji spotkań w sprawie szkół w Miernowie i w Złotej. Pierwsze odbyło się 18 lutego w Chrobrzu. Uczestniczyli w nim rodzice, dyrektor szkoły podstawowej Gabriela Kłap i nauczyciele, a także wójt gminy Tadeusz Sułek.Podczas spotkania wójt nadal podkreślał, że gminy po prostu nie stać na utrzymywanie dalej szkół w Chrobrzu i w Miernowie oraz że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie placówek w ręce osoby fizycznej lub stowarzyszenia. Powiedział także, że w związku z malejącą liczbą uczniów otrzymał korektę subwencji oświatowej, która tylko na ten rok zmniejszyła się o 34 tysiące złotych.

Dyrektor szkoły w Chrobrzu Gabriela Kłap stwierdziła podczas spotkania, że to wszystko za szybko się dzieje i że będzie walczyć o to, aby przez kolejny rok gmina jeszcze utrzymywała szkołę - aby mieć czas na przygotowanie się do przekształcenia.

Przypomnijmy, że według zamiarów władz gminy szkoły miałyby zostać przekazane w prywatne ręce już od września 2019 roku. Rodzice natomiast nadal byli zaniepokojeni i nadal obawiają się, że przekształcenie szkoły wiąże się z jej likwidacją. Drugie spotkanie odbyło się 20 lutego w Złotej. Pojawił się na nim nie tylko wójt gminy Złota, ale także świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik wraz z zastępcą Katarzyną Nowacką.

Spotkanie także dotyczyło obaw rodziców, nauczycieli i dyrekcji co do zamiaru władz gminy, aby przekazać placówki w prywatne ręce. - Proponuję, aby niebawem zarówno przy szkole podstawowej w Chrobrzu jak i w Miernowie powstały stowarzyszenia, które tymczasowo będą pomagać w funkcjonowaniu placówek, bez obowiązku późniejszego przejęcia - takie stanowisko wyraził Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Podczas spotkania podkreślał także, że w województwie jest wiele szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, które doskonale funkcjonują.

Podczas spotkania miała miejsce burzliwa dyskusja. Rodzice uczniów ze szkoły w Miernowie wystąpili do radnych o mądrą i przemyślaną decyzję, a także w odczytanym przez jedną z mam liście apelowali o decyzje, które pokażą, że dobro dzieci jest ważniejsze od ekonomii. Przypomnijmy, że w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia nie obowiązuje karta nauczyciela , której zapisy muszą respektować placówki gminne. Koszty pracy bez karty nauczyciela są znacznie niższe, w praktyce więc szkoły prowadzone przez osoby prywatne lub stowarzyszenia mogą zapewnić zbliżony poziom nauczania za znacznie mniejsze pieniądze.

Radni podjęli decyzję

Podczas lutowej sesji rady gminy radni postanowili, że szkoła w Miernowie i w Chrobrzu na razie zachowa dotychczasową formę funkcjonowania. Jednak konsekwencje tego będą dla gminy opłakane. Oto jak sprawę podsumował nam Tadeusz Sułek, wójt gminy: - Restrukturyzacja oświaty na terenie gminy Złota jest nieunikniona. Potwierdził to również Świętokrzyski Oświaty i Wychowania. Nie wypracowaliśmy polubownego rozwiązania problemu. Nie udało się nawet panu kuratorowi przekonać nauczycieli do procesu przekazania szkół w ręce stowarzyszenia, czy też osoby fizycznej. Więc pozostały nam dwa wyjścia. Proces przekazania nie może się teraz odbyć bez likwidacji placówek. Drugim wyjściem jest obniżenie stopnia organizacyjnego, które będzie oznaczało zarówno w szkole w Chrobrzu jak i w Miernowie pozostawianie klas od zerówki do trzeciej, plus punkty przedszkolne. Podtrzymuję moje stanowisko, iż gminy nie stać na utrzymywanie tych dwóch szkół, a odłożenie sprawy o rok bardzo uderza w gminę. Spowoduje bardzo wysokie koszty utrzymania po obniżeniu subwencji oświatowej i przy znacznym obniżeniu liczby uczniów. Wzrost kosztów funkcjonowania w roku 2020 wyniesie ponad pół miliona złotych, a obecnie wynosi 1,8 milionów złotych po stronie gminy. Nie biorąc pod uwagę zapowiadanego wzrostu utrzymania nauczycieli - podsumowuje wójt gminy Złota Tadeusz Sułek.

Autor: Agata Chrobot, Echo Dnia

spotkanie w chrobrzu w sprawie szkoła

Czytaj również:

- Uchwały wycofane z porządku obrad (wideo)

- Poważne rozmowy na temat przyszłości szkół (wideo, foto)

- Chroberz: Rodzice zaniepokojeni przyszłością szkół

- Chroberz: Szkoła w prywatne ręce? (audio)

- Wojna o szkoły w gminie Złota

- W Radiu Kielce o szkołach w Chrobrzu i Miernowie

- Rodzice nie chcą przekazania szkoły w prywatne ręce