Przez ostatnie dwa tygodnie w gminie Złota panuje napięta atmosfera. Władze gminy chcą przekazać dwie szkoły podstawowe w Miernowie i w Chrobrzu w ręce osób fizycznych lub stowarzyszeń, ponieważ gminę nie stać na dalsze prowadzenie tych placówek. Konflikt powstał pomiędzy rodzicami uczniów, nauczycielami, dyrekcją a radnymi i wójtem gminy Tadeuszem Sułkiem.

Konflikt na linii nauczyciele, dyrekcja i rodzice przeciwko radnym i wójtowi gmina Złota powstał, ponieważ władze gminy chcą przekazania dwóch placówek w Miernowie i w Chrobrzu w prywatne ręce lub stowarzyszeniom. Jaki jest powód? Gminy nie stać na to, aby być organem prowadzącym trzech szkół - powoduje to ciągłe zadłużanie gminy. - Wydaje mi się, że cały ambaras powstał dlatego, że powstały plotki i przekazywano sobie nieprawdziwe informacje, o tym, że radni chcą w ogóle zlikwidowania szkół.

Obydwie szkoły funkcjonują i nadal będą funkcjonowały. Z tym, że gminy po prostu nie stać, żeby wciąż dokładać do oświaty. O złej sytuacji dotyczącej finansów oświaty mówiłem już na pierwszej sesji po ubiegłorocznych wyborach. Obecnie to są kwoty rzędu 1 milion 800 tysięcy złotych rocznie - według danych za 2018 rok. A wygląda na to, że sytuacja jeszcze się pogorszy - ponieważ subwencja oświatowa na 2020 rok będzie mniejsza dla gminy nawet o ponad pół miliona złotych, ze względu na to, że zmniejszy nam się liczba uczniów. Naprawdę mamy pętle zaciśniętą na szyi. Stąd też proponowane przez nas rozwiązanie - aby szkołę w Chrobrzu i w Miernowie przejęły osoby prawne (stowarzyszenia) lub osoby fizyczne. Wiem, że nauczyciele nie są zachwyceni, że zmieni się stosunek zatrudnienia, ale naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładać tylu pieniędzy do oświaty - doprowadzi to gminę do braku płynności finansowej. Tym bardziej, że dane o urodzeniach wskazują, że sytuacja będzie gorsza z roku na rok. Więcej dzieci będzie kończyło szkoły niż je rozpoczynało - informuje wójt gminy Złota Tadeusz Sułek. I dodaje: - Są w naszej okolicy szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, które doskonale funkcjonują, jak chociażby ta w Młodzawach, w Zagości, czy w Nowym Skoszynie, w gminie Waśniów. Jeśli ktoś chciałby się o tym przekonać na własne oczy zobowiązuje się do zorganizowania autokaru i wyjazdu do takiej szkoły.
 
Protesty
Przez ostatnie dwa tygodnie zarówno w szkole w Miernowie, jak i w Złotej organizowane były spotkania z radnymi i wójtem. Pojawiali się na nich zaniepokojeni i oburzeni rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkół. W Miernowie ponad 100 osób podpisało petycję, przeciwko przekazaniu szkoły w ręce prywatne, ponieważ jak twierdzono - będzie to początek końca szkoły. Pojawiły się też głosy o tym, że pedagodzy będą zmuszeni poszukać gdzie indziej pracy, a rodzice powiedzieli, że przepiszą w takim wypadku dzieci tam, gdzie przejdą nauczyciele.
 
Podobna sytuacja miała miejsce w szkole w Chrobrzu. - Nam chodzi o to, że nie zostaliśmy poinformowani o planach przekazania szkoły. O wszystkim dowiadywaliśmy się od osób trzecich i już w pewnym momencie zaczęliśmy się obawiać, że nasza szkoła naprawdę będzie zamknięta. Ani pan wójt, ani państwo radni nie przekazali nam konkretnych informacji, tylko zaczęli przygotowywać projekt odpowiedniej uchwały. Bardzo zaniepokojeni zorganizowaliśmy spotkanie w naszej szkole z przedstawicielami władzy w celu wyjaśnienia całej tej sytuacji. Przedstawiono nam sytuację finansową - również nie wiedziałam i nie zostałam poinformowana, że wygląda to aż tak źle. I poinformowano nas, że rzeczywiście taka uchwała jest przygotowywana, a nad podjęciem jej radni będą głosować w lutym na sesji. Zapytaliśmy więc czy możemy być obecni na posiedzeniu komisji oświaty przed sesją - pan wójt powiedział nam, że nie, ale jednak przed komisją dostałam w ostatniej chwili telefon i przedstawiciele szkoły byli na niej obecni. Nie wiem dlaczego jesteśmy tak lekceważąco traktowani, dlaczego skoro sprawa nas dotyczy wszystko jest nam przekazywane w ostatniej chwili.. Nie wiem czy w przypadku szkoły w Chrobrzu jest to związane z tym, że zaangażowałam się w wybory samorządowe...Nie mam pojęcia - chciałabym tylko, żeby pan wójt i państwo radni traktowali nas z należytym szacunkiem - mówi Gabriela Kłap, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.
 
Dlaczego przekazanie szkół w Miernowie i w Chrobrzu wywołuje w gronie pedagogicznym, dyrekcji i u rodziców takie nastawienie? Ponieważ jeśli organem prowadzącym szkół nie będzie już samorząd, a osoba prywatna lub stowarzyszenie zatrudnieni tam nauczyciele nie będą już pracować na warunkach zapewnionych przez kartę nauczyciela, ale w oparciu o przepisy kodeksu pracy. To z kolei będzie wiązało się z tym, że zamiast 18 godzin tygodniowo będą pracować 24, a ponadto ich pensja może być niższa.
 
Na drodze do kompromisu?
W poniedziałek, 11 lutego w Złotej obradowały łączone komisje Rady Gminy Złota w sprawie reorganizacji oświaty na terenie gminy. Posiedzenie odbyło się w obecności przedstawicieli rodziców ze Szkoły Podstawowej w Miernowie. Uczestniczyła w nim również dyrektor SP Chroberz Gabriela Kłap oraz przedstawiciele grona pedagogicznego z tej placówki.
 
Przedstawiono sytuacje finansową szkół. Porównano wydatki z 2017 i 2018 roku oraz prognozę na rok 2019. Po wnikliwej analizie, w dyskusji padały bardzo konkretne, przemyślane pytania.
 
- Myślę, że po poniedziałkowym spotkaniu sytuacja się zmieniła i fala krytyki ze strony nauczycieli, dyrekcji i rodziców zmieniła się w przemyślane, konkretne pytania. Warunki jakie zaproponowałem, wynikające z obowiązujących przepisów, są do zaakceptowania, co potwierdziła także dyrektor szkoły podstawowej Gabriela Kłap. Stwierdziła również, że przy przekazaniu pełnej subwencji można utrzymać tę szkołę.
 
Podczas posiedzenia padł wniosek komisji oświaty aby odłożyć głosowanie nad projektami uchwał o co najmniej 10 dni, aby radni mieli więcej czasu na przemyślenie, przeanalizowanie i skonsultowanie ze środowiskiem tego zagadnienia. Zagadnieniem tym Rada Gminy zajmie się na kolejnej sesji, o czym poinformujemy - podsumowuje wójt gminy Złota, Tadeusz Sułek.
 
Podczas posiedzenia zabrała głos dyrektor szkoły w Chrobrzu - Gabriela Kłap, która przyznaje, że powiedziała, że teoretycznie prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie było by możliwe, ale to wszystko wymaga czasu i przedyskutowania sprawy z rodzicami i gronem pedagogicznym, dopiero wówczas można podjąć jakąś konkretną decyzję.
 
O rozwoju sytuacji będziemy informować.
 
Od Redakcji serwisu chroberz.info: Zapis wideo z Sesji Rady Gminy Złota z dnia 13.02.2019r. https://www.youtube.com/watch?v=jrGnjz0KN7s 
 
Znalezione obrazy dla zapytania budynek  szkoła podstawowa w chrobrzu chrobez.info