Aleksandra Gajos z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ponownie znalazła się w gronie czterech uczniów z powiatu pińczowskiego którym przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium może otrzymać uczeń z najwyższą w szkole średnią ocen lub uczeń który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskujących w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Pozostali stypendyści w powiecie pińczowskim:
Angelika Marzec - Technikum numer 2, Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie;
Aneta Powroźnik - Technikum numer 1, Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie;
Norbert Szulc - Liceum Ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Autor: pb, chroberz.info na podstawie "Echo Dnia"

Aleksandra Gajos z ZSCKR w Chrobrzu
fot. facebook.pl