Szkoła Podstawowa w Chrobrzu ma nową stronę internetową, która dostępna jest pod adresem www.spchroberz.edupage.org Szkoła skorzystała z rozwiązania platformy edupage z której korzysta m.in. szkoła w Złotej. Na nowej stronie chroberskiej placówki oprócz aktualnych informacji z życia szkoły, znajdziemy profil działania, wiadomości o działających w szkole kołach zainteresowań oraz kadrze pedagogicznej. 

Autor: rex, chroberz.info