„Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”, ”Uwiecznione w fotografii Miejsca Pamięci 1914 – 1921″, to tylko niektóre nazwy konkursów w których wziął udział, z sukcesami, Patryk Steckiewicz z Chrobrza. Na co dzień uczeń klasy pierwszej ZSCKR w Chrobrzu.

Pierwszy z wymienionych konkursów zorganizowany został przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i miał na celu przedstawienie postaci bohatera uhonorowanego Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Patryk wybrał postać Henryka Dobrzańskiego ps. HUBAL i z pomocą Pierwszej Wielopoziomowej Chroberskiej Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej "Przyjaciele Lasu" zrealizował vloga poświęconego majorowi Dobrzańskiemu. Komisja pracę Patryka zakwalifikowała do etapu ogólnopolskiego w kategorii vlog od 15. roku życia.

Drugim z konkursów w których wziął udział młody mieszkaniec Chrobrza był wojewódzki konkurs fotograficzny, którego podsumowanie odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowania fotografii Miejsc Pamięci z lat 1914 – 1921. Rada artystyczna konkursu po obejrzeniu wszystkich prac przyznała Patrykowi Steckiewiczowi II miejsce w grupie wiekowej do 18 lat.

Młodemu pasjonatowi życzymy samych sukcesów.

Zebrał: rex, chroberz.info

Patryk Steckiewicz z Chrobrza, konkursy historyczne