Ksiądz Waldemar Krochmal, decyzją Biskupa Diecezjalnego, został powołany na funkcję dziekana dekanatu chmielnickiego. Ksiądz Waldemar do grudnia 2018 roku pełnił funkcję proboszcza parafii Chroberz, a następnie został proboszczem parafii Chmielnik.

Dekanat chmielnicki liczy 9 parafii; Chmielnik, Drugnia, Gnojno, Jarząbki , Pierzchnica, Piotrkowice, Potok, Sędziejowice oraz Szydłów.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego dziekanem (lub inaczej wikariuszem rejonowym) jest mianowany przez biskupa diecezjalnego ksiądz, którego zadaniem jest kierowanie w ramach dekanatu wspólną działalnością duszpasterską. Do posługi dziekańskiej należy strzeżenie przepisów liturgicznych, dbanie o piękno kościołów oraz dokładność ksiąg parafialnych. Wśród obowiązków wikariusza rejonowego prawo wylicza także troskę o kapłanów znajdujących się w jakichkolwiek trudnych sytuacjach, dostarczanie pomocy duchowej prezbiterom swego okręgu, zabezpieczenie dokumentów i przedmiotów należących do parafii podczas choroby czy śmierci proboszcza. (niedziela.pl)

Autor: pb, chroberz.info

Waldemar Krochmal