Delegacja ZSCKR w Chrobrzu wzięła udział w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zduńskiej Dąbrowie.

W inauguracji uczestniczyły delegacje wszystkich 52 szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa.

Naszą szkołę reprezentowała dyrektor Anna Lach, oraz poczet sztandarowy w składzie: Kamila Skrzela, Magdalena Pierścińska, Klaudia Kudełka, Jakub Judasz i Marek Pasternak z opiekunem Stanisławem Steckiewiczem i kierowca Kazimierz Wieloch.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby, który w swojej homilii nawiązał do trudu pracy na roli, poszanowaniu ziemi i każdej kruszyny chleba.

Po zakończonej mszy uformowana kolumna pocztów sztandarowych prowadzona przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą poprowadziła wszystkich uczestników do szkoły.

Część oficjalną podniosłą w swojej treści, nawiązującą do 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczął Dyrektor Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie Stanisław Kosmowski i  podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, następnie głos zabrali  inni zaproszeni goście.

Piękną oprawę artystyczną zaprezentowali uczniowie szkoły w barwnych strojach łowickich. Po obiedzie dyrektorzy udali się na spotkanie, a my mieliśmy okazję zwiedzić szkołę i jej piękne otoczenie.

Źródło: ZSCKR w Chrobrzu

inauguracja roku skzolnego centralna chroberz