Niedziela, 24 czerwca była okazją do świętowania dla OSP Chroberz. Przy miejscowej remizie strażackiej odbyło się uroczyste poświecenie lekkiego wozu strażackiego marki honker, który zakupiła Gmina Złota, a kluczyki przekazał Wójt Tadeusz Sułek. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęło włączenie syreny alarmowej oraz złożenie raportu przez Naczelnika Oddziału Gminnego ZOSP RP Artura Oziębłowskiego, Prezesowi gminnych struktur OSP Tadeuszowi Sułkowi. Nie zapomniano również o zmarłych druhach, których pamięć uczczono minutą ciszy. Na maszt wciągnięto flagę państwową i odegrano hymn.

Prezes chroberskiej jednostki Jacek Wypych przywitał zaproszonych gości w osobach Posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Mirosława Pawlaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego Ireneusza Gołuszkę, Z-cy Komendanta PSP Pińczów st. bryg. Wojciecha Buckiego, Przedstawiciel Nadleśnictwa Pińczów Łukasz Krzak, Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Radnych Gminy Złota Dariusza Tarki, Tadeusza Bochniaka i Dariusza Jaworskiego, Księdza Waldemara Krochmala, Prezesa Kopalni Leszcze Leszka Irli oraz Jadwigi Irli Prezesa Stowarzyszenia „Dla Ponidzia”.

Poświęcenia wozu specjalnego przeznaczenia dokonał ksiądz Waldemar Krochmal w asyście druha Piotra Lozi.

Wręczono również listy gratulacyjne dla sponsorów dzięki którym możliwy był zakup wyposażenia honkera, a oto oni: Poseł RP Krystian Jarubas, Marszalek Woj. Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, Przewodniczącego Rad. Powiatu Pińczowskiego Ireneusz Gołuszka, Wójt Tadeusz Sułek, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie Jakub Madej, Prezes Zarządu Doliny Nidy w Gackach Janusz Kuźnia, Prezes Kopalni Gipsu Leszcze Leszek Irla, Nadleśnictwo Pińczów Andrzej Wójciak, Ksiądz Waldemar Krochmal.

Imprezę poprowadził Ireneusz Gołuszka.

Po oficjalnych uroczystościach druhowie oraz goście udali się na strażacki piknik do Domu Ludowego.

Autor: AW, IG.
Zdjęcia: Dariusz Garlej, www.palac.chroberz.info

Poświęcenie honkera OSP Chroberz

Poświęcenie honkera OSP Chroberz

Poświęcenie honkera OSP Chroberz

>> Galeria zdjęć <<