W Buskim Kwartalniku Edukacyjnym, nr 60/2017, wydawanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, opublikowano dwa artykuły dotyczące historii i pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chobrego w Chrobrzu oraz 5-letniej działalności Wolontariatu.

Egzemplarze kwartalnika znajdują się w bibliotece szkolnej ZSCKR, a wersję elektroniczną można przejrzeć na stronie: www.podidnbusko.pl/rocznik-2017.html

Autor: na podstawie ZSCKR

kwartalnik - o ZSCKR w Chrobrzu

kwartalnik - o ZSCKR w Chrobrzu

kwartalnik - o ZSCKR w Chrobrzu