Relikt komunizmu??

Sołtys sołectwa Byczów w gminie Pińczów otrzymał kilka dni temu pismo sygnowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w którym władze województwa obligują go do podjęcia działań w kierunku usunięcia z terenu miejscowości pomnika Republiki Pińczowskiej.

Z pewnością wielu spośród Czytelników „Tygodnika Ponidzia” wie, o który pomnik chodzi. Trudno go nie zauważyć. Imponujący obiekt wpisał się już na stałe w krajobraz Góry Byczowskiej przy powiatowej drodze  relacji Pińczów – Wiślica. Przez długie lata u stóp góry odbywały się uroczystości patriotyczne na okoliczność upamiętnienia najważniejszych wydarzeń służących obronie naszego kraju. To tutaj składano wieńce i zapalano znicze w hołdzie pomordowanym  partyzantom. To tutaj zmierzały wycieczki szkolne, a nauczyciele przeprowadzali w tym  miejscu żywe lekcje historii, by pamięć nie umarła. To miejsce było celem rajdów i marszów stając się nieodłącznym elementem społeczno – kulturalnego życia gminy i powiatu pińczowskiego.

27 lutego 2018 roku, dyrektor Anna Jaworska – Dąbrowska z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, z upoważnienia wojewody świętokrzyskiego podpisała pismo adresowane do sołtysa Edwarda Dobaja, gospodarza wsi Byczów.  Zgodnie z tym dokumentem,  właściciel działki, na której stoi pomnik musi do 31 marca tego roku usunąć pomnik, a do 5 marca powinien poinformować Urząd Wojewódzki o planowanych działaniach w tym kierunku i szacunkowych kosztach rozbiórki.

W odpowiedzi na pismo, sołtys Edward Dobaj skierował do władz województwa  informację, iż sprawę tę powinien prowadzić Urząd Miasta i Gminy Pińczów, gdyż wykracza ona poza kompetencje sołectwa, które nie posiada przecież osobowości prawnej.

Partyzantom bohaterom tej ziemi. Partyzancka republika Pińczowska  24. VII – 15. VIII 1944 r. Oddano w 25 rocznicę . Sierpień 1969”.

Autor: Joanna Strączek. Link do artykułu w Tygodniku Ponidzia: http://www.tygodnikponidzia.pl/pomnik-w-kozubowie-do-wyburzenia/

Pomnik w Byczowie
Pomnik w Byczowie (fot. Wrota Świętokrzyskie)