W świetlicy Domu Ludowego w Chrobrzu odbyło zebranie sprawozdawcze OSP Chroberz za 2017 rok. Zebranie otworzył prezes OSP Adam Wypych, który powitał licznie przybyłych na zebranie druhów oraz zaproszonych gości w osobach wójta gminy Złota Tadeusza Sułka oraz radnego gminy Dariusza Tarkę oraz Komendanta Powiatowego PSP Pińczów mł. bryg. mgr Grzegorza Karwata.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Czesława Doroza, który jak zawsze poprowadził zebranie bardzo sprawnie. Przedstawiono sprawozdania dot. działalności OSP. Odbyła się również dyskusja, w której uczestniczyli członkowie OSP jak i zaproszeni goście.

Autor: pb, chroberz.info fot. T.Sułek

OSP CHroberz Chroberz zebranie

OSP CHroberz Chroberz zebranie

OSP CHroberz Chroberz zebranie