Uczeń klasy III gimnazjum w ZPO Złota Patryk Steckiewicz z Chrobrza został wyróżniony w konkursie filmowym pt. Co to znaczy być patriotą. Podsumowanie konkursu odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, a nagrody wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek.  

Patryk pokazał swój patriotyzm w zmontowanym przez siebie filmie, który zgłosił do konkursu. Widać w nim jak ważną w jego życiu rolę odgrywa Ojczyzna.

patryk steckiewicz chroberz

patryk steckiewicz chroberz