Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podsekretarz stanu Rafał Romanowski uhonorował m.in. dyrektorów i nauczycieli szkół resortowych rolniczych. W grupie wyróżnionych 22 osób, jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski. Serdecznie gratulujemy!

„Za podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania i wspierania nowatorskich metod kształcenia i wychowania, wzorowe podejmowanie działań i prac na rzecz szkoły, efektywne działania na rzecz tworzenia warunków materialnych do realizacji programu kształcenia zawodowego, zapewnianie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dbałość o higienę i estetykę na terenie szkoły i zapewnianie właściwej realizacji procesu dydaktycznego, organizowanie współpracy szkoły z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub ośrodkami doradztwa rolniczego, partnerami zagranicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i wsi, a także aktywne pomaganie nauczycielom w ich rozwoju zawodowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił 22 nauczycieli i dyrektorów szkół rolniczych.Minister Romanowski złożył gratulacje wyróżnionym, podziękował za zaangażowanie w pracę zawodową i społeczną oraz życzył dalszych sukcesów w pracy na rzecz młodzieży i oświaty oraz pomyślności w życiu osobistym.” (Źródło: MRiRW)

Autor: ZSCKR Chroberz

Jerzy Trzepatowski z ZSCKR CHroberz z nagrodą