W Szkole Podstawowej w Chrobrzu reaktywowano drużynę harcerską, której początki sięgają lat 30-tych XX wieku (o jej międzywojennych początkach pisaliśmy w styczniu 2012 roku). W chroberskiej placówce dyrektor Gabriela Kłap udostępniła pomieszczenie na „harcówkę”. Odbyła się też pierwsza zbiórka kandydatów do drużyny.

Każdy z kandydatów do drużyny musi przejść wiele prób, aby w pełni zasłużyć na miano harcerza  i złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. Za każde dobrze wypełnione zadanie kandydat otrzymuje znaczek   z lilijką harcerską. Pierwszym zadaniem, a zarazem akcją dla całej szkoły jest realizacja II edycji ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i  uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im kartki.

Autor: pb, chroberz.info  na podstawie SP Chroberz

Harcerze SP Chroberz reaktywacja

Harcerze SP Chroberz reaktywacja