W dniu dzisiejszym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi opublikowała wyniki egzaminów zawodowych sesji maj-czerwiec 2017

W naszej szkole uczniowie zdawali egzamin zawodowy w zakresie dwóch kwalifikacji:

R3- Prowadzenie produkcji rolniczej- na 21 zdających 17 uczniów egzamin zdało co stanowi zdawalność na poziomie 82%. Jeszcze lepsze wyniki uzyskali uczniowie zdający egzamin w kwalifikacji T-6 - Sporządzanie potraw i napojów gdzie na 12 zdających 11 uczniów egzamin zdało co stanowi 92% zdawalności. W Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym w ramach kwalifikacji R -16 do egzaminu przystąpiło 13 słuchaczy a zdało 8 co stanowi 62% zdawalności.

Wszystkim którym udało się zdobyć tytuł zawodowy serdecznie gratulujemy.

Autor: ZSCKR

szkoła zsckr chroberz
fot. chroberz.info