14 sierpnia 2011 roku otwarto w Chrobrzu przystań kajakową na rzece Nidzie. Z tej okazji Dariusz Garlej z Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia napisał tekst piosenki, której słowa przytaczamy poniżej:
"Chrobersko Przystań"

W naszy wiosce dzisioj święto wielkie momy
Przystań wójt łotwiro, puste wszystkie domy
Całe sioło przyszło, stanęło nad rzeką
Na księdza z pokropkiem sekretorz już czeko

Przystań betonowo, trzęsienie wytrzymo
Altana, estrada, kibla ino nimo
Przyjechoł już pleban, betony pokropił
Wójt z wójtową tańczo, sekretorz się łopił

Łoj dano dano, łoj dano dano
Chrobersko przystań bardzo udano
Płyno już tratwy, łódki, kajoki
Nawet w pontonie dwa nieboroki

Zaroz po łotwarciu wszystko posprzątane
Chopoki z oesepe zaangażowane
Łunijne leżoki biegiem rozkładajo
Zaroz spływ letników witać tutaj majo

A tu za krzokami dziołchy są schowane
Nie letniczki, ale nasze pikne panie
Chocioż nie turystki, ino ten roz w roku
Łopalać się chcioły w gwieździstym leżoku

Łoj dane dane, łoj dane dane
całe kagiewu już rozebrane
Kuszące ciała tak łopalone
Kto by nie zechcioł takiej na żonę

- Dzieciaki tera nie słuchać -

Płynie dumnie Józek Nidą swym kajokiem
Macha czornej Kaśce raźnie gołym ptokiem
Sunie Zdzich z Wojsławic na małej tratewce
Zaroz na przystani dogodzi swej Ewce

A tu naroz z krzoków sołtys jak wyskoczy
Chlusnął wodą z Nidy, gołe baby zmoczył
- Won rozpusto! - wrzasnął, goni naturystów
Przystań mo być przecie ino dla turystów!

Łoj dano dano, łoj dano dano
Chrobersko przystań bardzo udano
Kajaków ciżba, turystów masa
Niechaj nam płynie łunijno kasa.

przystań kajakowa w Chrobrzu z lotu ptaka
fot. Alicja Mazurek