Jak wyglądał Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz jego otoczenie zaraz po wybudowaniu możemy się przekonać z ryciny, która została odnaleziona w kieleckim archiwum. Widać na niej nie tylko samą budowlę ale także zagospodarowanie terenu wokół. Różni się ono całkowicie od powszechnie nam znanego.

Pałac Wielopolskich