Karolina Dąbek z klasy III technikum żywienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu została laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”, którego pomysłodawcą i organizatorem był Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, przy współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Na konkurs wpłynęło 600 prac z całej Polski, spośród których do finału zakwalifikowało się 32 uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i 23 w kategorii gimnazjalnej.

W części finałowej zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 18 pytań zamkniętych i dwóch otwartych, oraz część praktyczna, w której trzeba było wykazać się znajomością roślin miododajnych, rozpoznanie sprzętu pszczelarskiego, nazwanie wybranego elementu budowy pszczoły, oraz rozpoznawanie rodzajów miodu.

Spośród finalistów zostały wyłonione po trzy osoby w każdej z kategorii, najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, wszyscy pozostali upominki i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!

Źródło: ZSCKR w Chrobrzu

Karolina Dąbek