Charakterystyczna alejka drzew orzecha włoskiego, która rosła w Nieprowicach przy drodze prowadzącej do dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przestała istnieć. Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która weszła w życie z początkiem roku pozwala na wycinkę bez zezwolenia niedużych, ale często zdrowych drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, o ile nie ma to związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- Dla mnie jest to osobisty dramat, tak się każdy zżył z tymi drzewami, to cząstka każdego z nas – powiedział nam anonimowo jeden z mieszkańców Nieprowic.

Wszystko jest robione zgodnie z prawem, ale nie ulega wątpliwości, że szkoda alei od której nazwę wzięła ta lokalna droga.

Autor: rex, chroberz.info

Ulica Orzechowa po ścince drzew
Ulica Orzechowa po wycince, fot. rex, chroberz.info

ulica orzechowa przed wycinką
Przed wycinką (Google Street View)