Podobnie jak w latach ubiegłych druhny i druhowie z gminy Złota włączyli się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku grano po raz dwudziesty piąty. Kwestowano przed kościołami w Chrobrzu, Złotej, Pełczyskach i Probołowicach w godz. 8:00 do 13:30. Przypomnijmy, że w tym roku zbiórka prowadzona była dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Autor: pb, chroberz.info

druhny z Chrobrza
Druhny z OSP Chroberz kwestują przed kościołem. Od lewej Karolina Mortona oraz Paulina Marciszewska.

druhny z Chrobrza
Strażacy z OSP Złota(fot. Adrian Oziębłowski)