Prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj ustawy reformujące system szkolny w Polsce. Zlikwidowane zostaną gimnazja, powrócą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Przekształcanie szkół pociągnie za sobą konieczność stworzenia przez samorządy nowej sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie będą musiały one podjąć do 31 marca 2017 r. Przygotowane przez samorządy sieci będą opiniowane przez kuratorów, a ich opinia będzie dla samorządów wiążąca.

Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy istnieje jedno gimnazjum - w Złotej oraz trzy szkoły podstawowe w Chrobrzu, Miernowie i Złotej. Szkoła ponadgimnazjalna, prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa to Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

Autor: pb na podstawie PAP

grafika prezydent rp