Urząd Gminy Złota ogłosił przetarg na realizację robót w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gmina Złota”. Jest to największe na tą chwilę zamówienie publiczne z zakresu fotowoltaiki w Polsce. Obejmuje ono budowę mikroinstalacji w 168 gospodarstwach.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 grudnia 2016r. Natomiast zakończenie prac w ramach projektu planowane jest na 30.06.2017r.


Autor:
pb, chroberz.info, gminazlota.pl

fotowoltaike
Źródło grafiki UG Złota