Zakończył się pierwszy sezon wypasu owiec w ramach projektu przyrodniczego LIFE plus. We wtorek, 15 listopada, odbyła się wizyta w gospodarstwie rolnym Michała Dobaja w Woli Chroberskiej, w gminie Złota, który jako ostatni sprowadził owce z pastwisk. Zwierzęta pracujące na murawach jako naturalne kosiarki, wróciły na zimę do owczarni. W wydarzeniu udział wziął Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Tegoroczny sezon wypasu owiec prowadzony w ramach projektu „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. LIFE plus” rozpoczął się w czerwcu. Był to pierwszy sezon, podczas którego na pastwiskach w powiecie pińczowskim pasły się owce z sześciu gospodarstw objętych projektem. – Po pierwszym roku widać, że gospodarze dokładają wszelkich starań do hodowli oraz myślą o rozwoju swoich gospodarstw pod kontem owczarskim. Z naszej strony staramy się zapewnić hodowcom pełną infrastrukturę potrzebną do wypasu, łącznie z paszą na okres zimy. Aktualnie czekamy na narodziny jagniąt, które powiększą stada – mówi Wojciech Sołtysiak, kierownik projektu z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

W ramach projektu zakupiono 200 owiec. Stada liczą od 20 do 42 sztuk. Zwierzęta hodowane są w sześciu gospodarstwach na terenie powiatu pińczowskiego: dwa znajdują się w Pińczowie oraz po jednym w: Woli Chroberskiej, Stawianach w gminie Kije, Młodzawach Dużych i Skowronnie Dolnym, w gminie Pińczów.

Na murawach o charakterze ziołoroślowych, objętych wypasem owiec m.in. w okolicach Garbu Pińczowskiego, prowadzone są patrole, podczas których obserwowane są efekty wypasu. Obszary sprawdzane są również pod względem występowania dzikich wysypisk śmieci, wypalania traw oraz naruszania terenów chronionych poprzez poruszające się tam pojazdy.

Kolejny sezon rozpocznie się wiosną, owce wyruszą na nadnidziańskie hale w kwietniku 2017 roku. Projekt potrwa jeszcze dwa lata.

Źródło: wrota-swietokrzyskie.pl

wypas owiec