Firma „Dukt” rozpoczęła układanie dywanika asfaltowego na ulicy Parkowej w Chrobrzu - na fragmencie przebiegającym przez park, od ul. Ogrodowej do pałacu Wielopolskich. Łączna długość wyremontowanego odcinka będzie liczyła 215 metrów.

W ramach tej modernizacji zostaną wykonane następujące prace; wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym grubości 15 cm, wykonanie koryta odwadniającego o głębokości 40 cm oraz położona zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm.

Inwestorem jest Gmina Złota.

Autor: Paweł, chroberz.info

ulica Parkowa

ulica Parkowa

ulica Parkowa