Kolejny odcinek drogi gminnej został wyremontowany. Przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i środków własnych Gminy Złota wyremontowano drogą gruntową w Nieprowicach. Koszt zadania wyniósł 40 tys. zł, a dofinansowanie, które samorząd uzyskał z WFOGR to 15 tys. zł. Pracę przeprowadziła firma DAKOP z Elżbiecina koło Buska-Zdroju.

Autor: pb, chroberz.info. Zdjęcia: Włodzimierz Osiecki, UG Złota

Droga gruntowa w Nieprowicach wyremontowana

Droga gruntowa w Nieprowicach wyremontowana