Prawie kilometr nowego dywaniku asfaltowego położono w Woli Chroberskiej w ciągu drogi powiatowej Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie. Wyrównano nawierzchnię betonem asfaltowym, wykonano warstwę ścieralną, a także dokonano renowacji  rowów i nawierzchni pobocza.

Inwestycję nadzorował Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie, a środki pochodziły z Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Przetarg na modernizację wygrała firma DUKT z Woli Murowanej.

Całość kosztowała 164 555,30 zł brutto, a okres gwarancyjny obejmuje 60 miesięcy.

Autor: pb, chroberz.info

remont drogi w Woli Chroberskiej
Wola Chroberska, fot. I.Gołuszka