Zespół Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych realizuje projekt Life polegający na ponownym wprowadzeniu owiec na teren Ponidzia. Środki na realizację tego zadania pochodzą m.in. ze środków Unii Europejskiej. Owce z gatunku czarnogłówek wypasane są już w pięciu ostojach Ponidzia.

Osoby, które prowadzą wypas owiec otrzymały w ramach projektu zwierzęta, udostępniony został im teren do wypasu, stawiane są również zagrody, a w razie potrzeby udostępniana jest przyczepa campingowa do zamieszkania.

Pracownik, który wypasa stado może liczyć na pensję od 2900 do 3500 zł brutto. Poza tym po 3 latach stado przechodzi na własność wypasacza. Wszelkie pożytki uzyskane z hodowli w między czasie, czyli wełna i mięso są własnością pracownika.

Niestety liderowi projektu nie udało się znaleźć chętnej osoby do wypasania stada w Woli Chroberskiej. Zespół Nadnidziańskich i Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych nadal szuka chętnych.

Kontakt do kierownika projektu: Wojciecha Sołtysiaka, tel. 41 3455880 wew. 30, 532-859-162.

Ustanowienie rezerwatów i nieingerowanie w przyrodę sprawiło, że cenne przyrodniczo murawy kserotermiczne zaczęły zarastać, pojawiają się na nich drzewa i krzewy, znikają cenne gatunki. Ratunkiem były i są owce, niegdyś obecne na Ponidziu.

Autor: pb, chroberz.info

Owce - wypas Ponidzie
fot. life.pk.kielce.pl