Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2016 r. będą  przyjmowane od 01 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi w Urzędzie Gminy – pokój nr.3.

Wójt Gminy Złota