Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Chrobrzu uzyskali najlepszy wynik w gminie Złota w spraw-dzianie szóstoklasistów. Uzyskali średni wynik na poziomie 59,7% (60,6 % – język polski; 58,3% – matematyka; 60,3 %– język angielski).

W powiecie pińczowskim wynik ten plasuje naszą szkołę na 9 miejscu spośród 18 placówek. Najlepiej w powiecie napisali uczniowie z Kozubowa (68,6%).

Autor: pb, chroberz.info

Sprawdzian w Chrobrzu
fot. SP Chroberz