24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/2016. Apel w Szkole Podstawowej w Chrobrzu przygotowała klasa VI wraz z wychowawczynią Moniką Doroz i Małgorzatą Stępień.
W uroczystości wziął udział m.in. Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, licznie przybyli rodzice i dziadkowie. Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu szkoły, po czym obejrzeliśmy występ: taniec „Polonez”, wiersze i piosenki na zakończenie roku szkolnego i pożegnanie szkoły podstawowej. Na akordeonach zagrał zespół „Akolada”, składający się z uczniów opuszczających mury naszej szkoły: Mateusz Marzec, Magdalena Kowalska, Grzegorz Lozia, Adam Dracz. Uczniowie klasy szóstej zagrali też na fletach, solo na klarnecie zaprezentowała się Magdalena Kowalska.

Podczas apelu wręczona została Nagroda Wójta, którą otrzymał Adam Dracz, Adamowi przypadł też w tym roku tytuł „Ucznia Roku”. List gratulacyjny z rąk pani dyrektor Gabrieli Kłap odebrała Anna Dracz- mama Adama. Rozdane zostały kl. VI świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody za działalność m.in. w sklepiku szkolnym, Samorządzie Uczniowskim, działalność sportową. Najlepsi uczniowie z klas I-III otrzymali na apelu nagrody książkowe, a najlepsi uczniowie klas starszych – świadectwa z paskiem i nagrody książkowe.

Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Karpińska wraz z Małgorzatą Molendą- skarbnikiem RR podziękowały Barbarze Kowalskiej za pełnienie roli zastępcy przewodniczącej RR. W imieniu rodziców uczniów klasy VI wdzięczność za wszystkie lata spędzone w „podstawówce” wyraziła Agnieszka Piątek. Uczniowie podziękowali nauczycielom i rodzicom symbolicznym kwiatkiem.

Wręczone zostały też nagrody za wykonane figurki z gipsu dla: Majki Natwory i Mariusza Króla, ufundowane przez zakład Dolina Nidy w Gackach.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w swojej sali otrzymały z rąk dyrektor szkoły dyplomy za udział w życiu przedszkola.

Życzymy wszystkim udanych wakacji!!!

Autor: SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz

Zakończenoe roku szkolnego SP Chroberz