W Hali Widowiskowo – Sportowej w Pińczowie odbyła się II Debata – Forum Przedsiębiorczości, której tematem przewodnim było „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości – innowacyjność szansą dla rozwoju regionu Ponidzia”.

W debacie, której inicjatorami byli Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Pińczowskiego Ireneusz Gołuszka oraz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Iwona Chlewicka, a patronem Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele zakładów pracy sfery budżetowej, a także zaproszeni goście z instytucji wspierających firmy.

Debata miała nieco inną formułę niż w ubiegłym roku. Charakter spotkania był bardziej kameralny i interaktywny. Przedsiębiorcy mogli zadawać pytania w każdym momencie debaty i od razu uzyskiwali na nie odpowiedzi. Cieszyć może liczny udział firm, gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Złota.

Pracownik Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował nowe formy finansowania dla przedsiębiorców z funduszy unijnych. Duże zainteresowanie wzbudziły również oferty zaprezentowane przez pracowników Funduszu Pożyczkowego Woj. Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, które skierowane są do firm ubiegających się o pozyskanie funduszy na realizację nowych przedsięwzięć.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wskazało na ważny aspekt innowacyjności produktu i przedsięwzięć realizowanych przez firmy. Innowacyjność rozumiana nie tylko jako nowatorstwo w skali świata czy kraju, ale w również jako produkt innowacyjny w skali powiatu ułatwiający pozyskiwanie środków unijnych.

Prezentacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podsumowała dotychczasowe osiągnięcia instytucji w zakresie wsparcia rolnictwa, a także zawierała możliwości w pozyskiwaniu środków na rozwój gospodarstw w nadchodzących latach.

Autor: Paweł, chroberz.info


debata w Pińczowie

debata chroberz pińczów

debata

debata