5 kwietnia uczniowie klasy 6 pisali sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej.

Podczas części I musieli rozwiązać zadania z zakresu języka polskiego i matematyki. Część ta trwała 80 minut. W II części, trwającej 45 minut, uczniowie pisali test z języka angielskiego. Tu najpierw słuchali nagrań z płyty CD, następnie rozwiązywali pozostałe ćwiczenia.  Części rozdzielała przerwa, podczas której szóstoklasiści posilili się pysznym poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców.

Nad przebiegiem sprawdzianu w szkole czuwała pani dyrektor oraz specjalnie powołany zespół nauczycieli.

Wyniki uczniowie poznają pod koniec maja.

Tekst: R. Magdziarz. Zdjęcia: M. Gawłowska, R. Magdziarz

Sprawdzian 6 klas w SP Chroberz

sprawdzian 6 klas w SP Chroberz