Na osiedlu robotniczym Gacki koło Pińczowa w planach jest utworzenie otwartej dyskoteki na czas wakacji przez prywatnego inwestora. Sprzeciwiają się temu zarówno mieszkańcy wsi, jak i tutejsi rybacy. Swoje obawy argumentują przede wszystkim imprezowym hałasem, zaśmiecaniem środowiska i wypłoszeniem ptactwa.

 

Źródło: Telewizja Świętokrzyska