Mieszkańcy miejscowości położonej vis-à-vis Chrobrza protestują przeciwko planowanej dyskotece na jednej z plaż zbiornika wodnego. Inwestorem ma być prywatny podmiot. Głównymi argumentami na „nie” są obawy przed zaśmiecaniem okolicy oraz nadmiernym hałasem, który mógłby spowodować wypłoszenie unikalnych gatunków ptactwa oraz ryb z miejscowych łowisk.

O pomyśle niezbyt entuzjastycznie wypowiada się burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, który również wskazuje na fakt degradacji środowiska przez nadmierny hałas.

Pierwsza impreza hucznie zapowiadana już 26 maja. Tymczasem dzisiaj (13.03.2016r.) mieszkańcy Gacek będą protestować przy drodze dojazdowej do zbiornika w Gackach.

Autor: pb, chroberz.info.

zbiornik Gacki
Zdjęcie pinczow.com