13 lutego w Domu Ludowym w Chrobrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Chroberz. Oprócz licznie przybyłych druhów w zebraniu uczestniczyła liczna reprezentacja młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w ramach chroberskiej jednostki. Nie zabrakło także zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Starosty Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego, przedstawiciela Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie, brygadiera Piotra Wienieckiego oraz radnych Tadeusza Bochniaka i Dariusza Tarki.

Zebranie otworzył prezes OSP Jacek Wypych, wybrano przewodniczącego zebrania, którym został nestor jednostki Czesław Doroz. Na początku udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania był wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej. A oto ich skład.

Zarząd:
Prezes: Jacek Wypych
W-ce prezes: Władysław Stępień
Naczelnik: Marcin Pruś
Z-ca naczelnika: Paweł Molenda
Sekretarz: Paulina Molenda
Gospodarz: Wojciech Siemianowski
Skarbnik: Jerzy Sokołowski

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jacek Dusza
Sekretarz: Paulina Orzełek
Członek: Antoni Niemiec.

W imieniu Zarządu oraz Komisji rewizyjnej prezes Jacek Wypych oraz przewodniczący Jacek Dusza, za naszym pośrednictwem, dziękują druhnom i druhom za zaufanie, którym ich obdarzyli.

Autor: Paweł. Zdjęcia: Wojciech Siemianowski, chroberz.info

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz

Walne zebranie OSP Chroberz