Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zostało sklasyfikowane, w zawodzie technik rolnik, na I miejscu w kraju, w prestiżowym rankingu Wydawnictwa Perspektywy: „Technika 2016 – ranking egzaminów zawodowych 2016″ (za rok 2015)!

Nasze technikum mogło się pochwalić, m.in. tym, że wszystkie spośród 14 zdających osób uzyskało pozytywny wynik z egzaminu zawodowego.

Dobry wynik ZSCKR w Chrobrzu uzyskało również w klasyfikacji techników (ogółem) w województwie świętokrzyskim, w którym uzyskało 14 wynik.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Gratulujemy!

Autor: pb, chroberz.info