W Uroczystość Narodzenia Pańskiego chroberski kościół szczelnie wypełnili wierni. W świątecznie udekorowanej świątyni parafianie stanęli przy ołtarzu aby powitać nowo narodzonego Chrystusa.

W średniowieczu święto Bożego Narodzenia było obchodzone niezwykle hucznie i wesoło. A tradycja tych świąt, jaką znamy obecnie ukształtowała się w wieku XVII.

W przeszłości Boże Narodzenie było nazywane w Polsce Godami, Godniami lub Godnymi Świętami - od starosłowiańskiego słowa god, czyli rok. Jak pisze Barbara Ogrodowska w książce "Święta polskie", nazwa ta pochodzi od zaślubin (godów) starego i nowego roku oraz nocy i dnia, gdyż czas Bożego Narodzenia zbiegał się z zimowym przesileniem.

Autor: pb . Zdjęcia: Waldemar Kucięba