W dniach 06-08.III.2015r. staraniem ks. prob. Waldemara Krochmala odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne poprowadził Franciszkanin Ojciec Eryk Hoppe - gwardian Parafii Matki Bożej Anielskiej, Warszawa - Mokotów.

Należymy do Kościoła, do wspólnoty wierzących, tworzymy duchową świątynię Chrystusa. Przykazania Boże, z największym przykazaniem miłości, nie ograniczają człowieka, lecz służą jego dobru, służą dobru każdego z nas. Prośmy o to, abyśmy nie ulegli obecnym wokół nas postawom ośmieszającym i odrzucającym prawo Boże. Ale abyśmy umacniali Bożą budowlę opartą na fundamencie męki, śmierci o zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i  podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Społeczność parafialna serdecznie dziękuje ks. prob. Waldemarowi Krochmalowi za czas rekolekcji i zaproszenie Ojca Eryka.

Czcigodny Ojcze Rekolekcjonisto w imieniu całej społeczności parafialnej dziękujemy za skierowane do nas Słowo Boże, zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary.
Ufamy że licznie zgromadzeni wierni będą długo pamiętać czas tegorocznych rekolekcji czerpiąc z nich siłę i  wykorzystując w codziennym życiu bogactwo zawartych w naukach treści.

Jednocześnie życzymy Ojcu zdrowia i radości w posłudze kapłańskiej oraz:
Wiary, że wszystko ma sens.
Nadziei, która pozwoli spojrzeć na to co przygasło.
Miłości Boga i Bliźniego takiej że nie będzie można jej zatrzymać dla siebie.
Niech Pan obdarza Ojca radością i pokojem na każdy dzień.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.

Dzieci złożyły życzenia imieninowe Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.

Pani Dyrektor.
Marzeń o które warto walczyć,
Radości którymi warto się dzielić,
Przyjaciół z którymi warto być,
Nadziei bez której nie da się żyć.
Z okazji imienin
Życzymy Pani Dyrektor
Radosnych i pogodnych dni,
Pełnych szczęścia i miłości.
Aby każdy nadchodzący dzień,
Był tym najwspanialszym dniem w życiu.
Życzy społeczność szkolna i parafialna.

Autor: W.Kucięba, www.parafia.chroberz.info