stowarzyszenie w NieprowicachW sobotę 7 marca, w obecności trzydziestu dziewięciu mieszkańców wsi podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic "Nieprowice RAZEM".

Spotkanie otworzył radny wsi Władysław Podraza, który opowiedział o idei oraz celach Stowarzyszenia. Pod głosowanie poddano projekt statutu Stowarzyszenia, które zostało przyjęte jednomyślnie. W trakcie spotkania został wybrany zarząd w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes: Władysław Podraza
Z-ca prezesa: Bernardyna Mider-Skura
Skarbnik: Ewa Wojtaś
Członek: Renata Drabik
Członek: Mateusz Łyko

Komisja Rewizyjna:
Eugeniusz Szwarc
Mirosława Bochniak
Wiesława Klepka
Stanisław Deszcz
Beata Kasprzyk

Sekretarz Stowarzyszenia: Małgorzata Łaganowska.

Celem działalności Stowarzyszenia będzie wspieranie działań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, integracyjnych i inwestycyjnych we wsi Nieprowice. Przy nowo powstałym Stowarzyszeniu będzie działało także Koło Gospodyń Wiejskich – wstępnie w szeregi Koła zadeklarowało 21 kobiet z sołectwa.

Autor: Paweł Wojtaś, logo chroberz.info
Przepraszamy za słabą jakość zdjęć.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Stowarzyszenia "Nieprowice RAZEM" dziękują za wszelką okazaną pomoc i życzliwość przy pracach związanych z utworzeniem Stowarzyszenia następującym osobom:

Pani Dyrektor Gabriela Kłap - SP w Chrobrzu.
Pan Waldemar Kucięba  - SP w Chrobrzu.
Ksiądz Proboszcz Waldemar Krochmal - Parafia w Chrobrzu.
Pan Paweł Bochniak - UG Złota/ Redakcja Chroberz.info

stowrzyszenie Nieprowice

stowarzyszenie Nieprowice

stowarzyszenie Nieprowice