Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz{like} W świetlicy Domu Ludowego w Chrobrzu odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhny i druhowie nie zawiedli i licznie stawili się wraz z członkami drużyn młodzieżowych na spotkaniu podsumowującym poprzedni rok działalności. Nie zabrakło również gości w osobach Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Wojciecha Buckiego, Radnych Gminy Złota Tadeusza Bochniaka, Dariusza Tarki. Spotkanie rozpoczął Prezes OSP Chroberz – Adam Wypych, który zapoznał wszystkich z porządkiem obrad.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności  oraz sprawozdanie finansowe i plan finansowy.

Źródło: logo chroberz.info. Zdjęcia: Paulina Molenda.

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

Spotkanie sprawozdawcze OSP Chroberz

>> Więcej zdjęć w Galerii <<