Nieprowice z lotu ptakaFundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego prowadziła w Nieprowicach nieinwazyjne rozpoznanie regionalnego ośrodka władzy z epoki żelaza. Do badan wykorzystano nowoczesne techniki, które nie wymagały prowadzenia badań wykopaliskowych. Naukowcy dokonali w Nieprowicach spektakularnych odkryć, które potwierdzają istnienie w tej miejscowości bardzo bogatej osady, która mogła pełnić nawet rolę regionalnego ośrodka władzy.

Z analizy znaleziony artefaktów wynika, że najstarsze znaleziska pochodzą z IV tysiąclecia przed Chrystusem. Natomiast najbardziej interesujące i najliczniejsze znaleziska związane są z osadnictwem germańskich Wandalów z okresu rzymskiego i okresu wędrówek ludów (I-V w. po Chr.). 

Badania prowadzone były dzięki grantowi  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a efekty badań można oglądać w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

Autor: Paweł, logo chroberz.info na podstawie "Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe". Zdjęcie: archiwum UG Złota, zdjecialotnicze.pl

 Nieprowice z lotu ptaka
Nieprowice z "lotu ptaka"