Szanowni Mieszkańcy Nieprowic,

Serdecznie dziękuję za wielkie zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście podczas ostatnich Wyborów Samorządowych. Będę dokładał wszelkich starań, aby uzyskany mandat radnego Gminy Złota przyczynił się dla dobra wszystkich mieszkańców Nieprowic, jak i całej gminy. Proszę przy tym Państwa o pomoc, dobrą radę, proszę o  interesowanie się i angażowanie się w sprawy naszej “małej ojczyzny”. Gorąco wierzę, że wspólnie razem możemy zmienić życie naszej lokalnej społeczności na  lepsze, ciekawsze i bardziej urozmaicone. Szczególnie proszę o wsparcie wszystkie osoby, które od lat angażują się w życie społeczne naszej miejscowości, jednocześnie dziękując im za dotychczasowy trud i pracę.

Ze swojej strony zapraszam wszystkich Państwa na najbliższe zebranie wiejskie, które odbędzie się w remizie w Nieprowicach na początku przyszłego roku (dokładny termin będzie podany przez Urząd Gminy). Na zebraniu będą przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej. Po przeprowadzeniu wyborów będę chciał zebrać Państwa opinie i postulaty odnośnie zadań, prac i inwestycji, które należy przeprowadzić w Nieprowicach w ciągu najbliższy czterech lat. Postulaty zostaną przekazane Panu Wójtowi i odpowiednim organom gminy.  Podczas spotkania przedstawię również Państwu sprawozdanie z dotychczasowych prac i uchwał Rady Gminy Złota.


Serdecznie Zapraszam
Władysław Podraza
Radny Gminy Złota