Radni podczas pierwszej sesji rady gminy kadencji 2014-2018

{like}
W poniedziałek odbyły się posiedzenia Rady Powiatu Pińczowskiego (godz. 10:00) oraz Rady Gminy Złota (godz. 14:00). Na pierwszej z nich radni wybrali m.in. starostę, wicestarostę oraz przewodniczącego. Na sternika powiatu pińczowskiego wybrali dotychczasowego starostę Zbigniewa Kierkowskiego, który mandat radnego uzyskał z listy PSL, wicestarostą został pełniący do tej pory funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Ryszard Barna również z PSL-u. Natomiast przewodniczącym został poprzedni wicestarosta Marek Omasta z Ziemi Pińczowskiej.

O godz. 14:00 rozpoczęła się Sesja Rady Gminy Złota, podczas której wybrano przewodniczącego, którym został Włodzimierz Mlaskawa (Probołowice) z listy SLD Lewica Razem. Wiceprzewodniczącym został również radny z tej listy Sławomir Firka (Żurawniki).

Źródłologo chroberz.info

radni podczas sesji
Podczas Sesji Rady Gminy Złota. Siedzą od lewej Włodzimierz Mlaskawa (Probołowice), Włodzimierz Kumor (Złota),
Dariusz Tarka (Chroberz), Adam Wypych (Chroberz), Tadeusz Bochniak (Chroberz), Janusz Gimzia (Pełczyska).